ORGANISERS

UIS Pseudokarst Commission

Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Kraków

Świętokrzyski Speleoclub, Kielce

Polish Geological Institute – National Research Institute

Świętokrzyski Geopark

 

SCENTIFIC/EDITORIAL COMMITTEE

Rudolf Pavuza

Jiři Adamovič

Pavel Bella

 

ORGANISATIONAL COMMITTEE

Jan Urban – chairman

Wojciech J. Gubała

Andrzej Kasza

Zbigniew Złonkiewicz

Michał Poros

Krzysztof Buczek